نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد انجام شد. دراین دیدار که در صبح روز پنج شنبه مورخ 22/08/1393در مرکز آموزشی ، درمانی شهید یحیی نژاد بابل به عمل آمد، ابتدا آقای دکتر جان محمدی رئیس دانشکده پزشکی یاد و خاطره زنده یادان آقایان دکتر یوسف موحد (متخصص رواشناسی) و دکتر سید محسن رضوانی (متخصص پوست) را گرامی داشته و حضار در جلسه جهت شادی روح شان قرائت فاتحه نمودند سپس ایشان هدف از تشکیل جلسه را بررسی نقاط ضعف و قوت و مشکلات موجود در گروه ها عنوان داشتند. خانم دکتر تیره گر و آقای دکتر خیرخواه به نمایندگی از اعضای هیات علمی گروه های فوق به ذکر مشکلات گروه پرداختند. در پایان جلسه که توام با بازدید از امکانات و توانمندی های گروه پوست در درمانگاه پوست مرکز شهید یحیی نژاد بود رئیس دانشکده پزشکی خاطر نشان فرمودند که در راستای حل مشکلات موجود در حد مقررات و نیز انعکاس به مسئولین دانشگاه اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

نشست در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

سلسله جلساتی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده تشکیل شد در این جلسات که به ترتیب با دانشجویان کارشناسی ارشد و سپس با کارشناسان گروه و در پایان با اعضای هیات علمی در محل گروه برگزار شد...