معارفه سرپرست جدید اساتید مشاور دانشکده پزشکی

معارفه سرپرست جدید اساتید مشاور دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، روز گذشته خانم دکتر محبوبه فرامرزی بعنوان سرپرست اساتید مشاور دانشکده پزشکی معرفی گردیدند. آقای دکتر جان محمدی رئیس دانشکده در جمع اساتید مشاور این دانشکده ضمن تقدیر و تشکر از خانم دکتر فیضی سرپرست سابق این گروه و معرفی سرپرست جدید برای این عزیزان توفیق روز افزون را از درگاه خداوند منان خواستار شدند. دکتر رجب نیا معاون آموزشی علوم پایه دانشکده نیز ضمن سخنانی انتظارات دانشکده را از اساتید مشاور بیان فرمودند.

 


گروه خبر:               تعداد