انتصاب آقای دکتر یحیی جوادیان بعنوان سرپرست گروه فیزیوتراپی

انتصاب آقای دکتر یحیی جوادیان بعنوان سرپرست گروه فیزیوتراپی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر یحیی جوادیان عضو هیات علمی دانشگاه به مدت دوسال به عنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشکده پزشکی منصوب شدند.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی