انتصاب آقای دکتر یحیی جوادیان بعنوان سرپرست گروه فیزیوتراپی

انتصاب آقای دکتر یحیی جوادیان بعنوان سرپرست گروه فیزیوتراپی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر یحیی جوادیان عضو هیات علمی دانشگاه به مدت دوسال به عنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشکده پزشکی منصوب شدند.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی