کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده پزشکی

کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده پزشکی

گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده پزشکی برگزار می کند : موضوع : The Molecular Impact of Oxidative Stress on Proteins سخنران : آقای میثم خسروی (دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل) زمان : ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 18/05/1394 محل کنفرانس: اتاق کنفرانس بخش بیوشیمی – بیوفیزیک دانشکده پزشکی

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی