کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده پزشکی

کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده پزشکی

گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده پزشکی برگزار می کند : موضوع : The Molecular Impact of Oxidative Stress on Proteins سخنران : آقای میثم خسروی (دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل) زمان : ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 18/05/1394 محل کنفرانس: اتاق کنفرانس بخش بیوشیمی – بیوفیزیک دانشکده پزشکی

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی