انتخاب آقای دکتر دردی قوجق به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قطب شمال کشور

انتخاب آقای دکتر دردی قوجق به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قطب شمال کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی،از آقای دکتر قوجق عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان پژوهشگر برگزیده در برون دانشگاه چهارمین جشنواره طبری تجلیل به عمل آمد. جشنواره تحقیقاتی طبری که بین شش دانشگاه علوم پزشکی قطب شمال کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی بابل . مازندران . سمنان . شاهرود . گیلان و گلستان برگزار می گردد در چهارمین دوره ی خود و بخش علوم پایه جایزه خود را به آقای دکتر دردی قوجق اهداء نموده وآقای دکتر قاسم جان بابایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی لوح سپاسی از ایشان قدردانی نمودند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک این موفقیت به آقای دکتر قوجق موفقیت روز افزون ایشان و همکاران شان را از خداوند منان مسئلت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی