ابقای حجت الاسلام جناب آقای دکتر عباس نیکزاد بعنوان مدیر گروه آموزش معارف اسلامی دانشگاه

ابقای حجت الاسلام جناب آقای دکتر عباس نیکزاد بعنوان مدیر گروه آموزش معارف اسلامی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، حجت الاسلام جناب آقای دکتر عباس نیکزاد عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی ابقاء شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد