کارگاه مشاوره تحصیلی دانشجویان برگزار شد

کارگاه مشاوره تحصیلی دانشجویان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کارگاه مشاوره تحصیلی دانشجویان با همت دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دکتر جورسرایی معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ضمن اعلام این خبر فرمودند که این کارگاه به منظور توانمد سازی اساتید مشاور در حیطه های آموزش، روان شناختی و اجتماعی برگزار گردیده است.

دراین کارگاه که از ساعت 13:30 الی 15 روز یکشنبه سوم اردیبهشت 1395 با اعطای امتیاز فرهنگی در سالن فرهنگ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و برگزار شد، ابتدا خانم دکتر قائمی مدیر امور آموزشی دانشگاه توضیحاتی را در خصوص آیین نامه آموزشی ایراد نموده و جلسه با تشکیل دو پانل ادامه یافت، پانل اول با عنوان مشاوره در حیطه آموزش و پژوهش و پانل دوم با محوریت روان شناختی و برخوردهای اجتماعی و اخلاق حرفه ایی شکل گرفته و بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در این کارگاه اساتید مشاور، معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده، مسئول اساتید مشاور، مدیر امور آموزشی دانشگاه، آقای دکتر سیدداود حسینی متخصص اعصاب و روان، آقای عسکری صلواتی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و مسئولین آموزش دانشکده پزشکی و تحصیلات تکمیلی شرکت داشتند.

 


گروه خبر:               تعداد