فهرست

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinical key در دانشکده پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinical key در دانشکده پزشکی برگزار شد.

این کارگاه در راستای توانمدسازی اعضای محترم هیات علمی  به میزبانی کتابخانه زهراوی در کلاس شماره 2 دانشکده شروع به کار نمود.

دکتر ابراهیم ذبیحی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، ضمن خوش آمد گویی، "کلینیکال کی" را به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی که طی دوسال و پس از مشورت با بالغ بر 2000 پزشکی از سراسر جهان با هدف مهیا نمودن پاسخ های پزشکی، عنوان نموده و در ادامه سرکار خانم دکتر میرابی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس

گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، کلینیکال کی را بعنوان موتور جستجوگر هوشمند بالینی و یک پایگاه اطلاعاتی از مجموعه ی منابع، مقالات و اطلاعات دارویی در تصمیم گیری بالینی معرفی نمودکه با هدف پاسخگویی به نیازهای پایه و اصلی متخصصان حوزه سلامت می تواند با سرعت و در مدت زمان کم پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی بالینی پزشکان و پیراپزشکان باشد.