فهرست

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان رشته پزشکی

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته پزشکی با مسئولین دانشکده پزشکی در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد. در این جلسه، دانشجویان با طرح سوالات مختلف اعم از پژوهشی ، آموزشی و ... پاسخ لازم را مسئولین امر خواستار شدند.

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته پزشکی با مسئولین دانشکده پزشکی در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، دانشجویان با طرح سوالات مختلف اعم از پژوهشی ، آموزشی و ... پاسخ لازم را مسئولین امر خواستار شدند.

آقای دکتر جورسرایی رئیس ، آقای دکتر اشرف پور معاون اداری و مالی، آقای دکتر ذبیحی معاون پژوهشی، خانم دکتر سجادی معاون آموزشی علوم پایه و آقای دکتر فرزین صادقی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، مسئولینی بودند که جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان در جایگاه قرار گرفتند.

در ابتدای این جلسه که با دعوت و همت دانشجویان  پزشکی و همکاری مسئولین دانشکده مربوطه تشکیل شد، آقای دکتر جورسرایی ضمن عرض خیر مقدم و یادآوری جایگاه ویژه دانشجویان، و تحسین روحیه مطالبه گری بحق این قشر تاثیر گذار در جامعه، خاطرنشان شدند که آینده دانشگاه ها و کشور در دستان شماست و باید برای تحقق این مهم، کوشا باشید.