فهرست

مسئول انبارداری

نام و نام خانوادگی:   روح الله حسین تبار
سمت:   انباردار
مدرک تحصیلی:   کاردانی حسابداری
تلفن مستقیم:   01132208217
تلفن داخلی:   342
برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هریک از اقلام کالاهای مورد نیاز واحد در حد مطلوب خود
همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده
نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستوراعمل های واحد
مشاهده عینی کالا و ثبت دقیق صرفا بر اساس مشاهده عینی نه بر اساس فاکتور ارائه شده
صدور قبض انبار پس از تحویل گرفتن کالا
صدور حواله کالا هنگام تحویل دادن کالا
صدور فرم های مرجوعی، برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه
صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در نرم افزار نظام نوین مالی
طبقه بندی، تنظیم و کدگذاری کالا
همکاری با حسابداری واحد
ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط
مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی مانند سرقت، صدمه، ضایعه و حادثه از طریق طبقه بندی، قفسه بندی، چیدن و جای دادن صحیح آن ها
پیش بینی و برنامه ریزی و کنترل موجودی و انبارگردانی متاسب با نوع مواد و کالاها
تحویل گرفتن اقلام دریافتی و ثبت و ضبط آن ها در دفاتر و کارت های مربوط
صدور اقلام مورد نیاز به واحد های گوناگون مطابق با درخواست ها و سفارشات کتبی و ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در نرم افزار روزآمد (تعهدی)
تهیه گزارشات لازم در مورد ضایعات، موجودی و نظرات اصلاحی