فهرست

مسئول حسابداری

نام و نام خانوادگی:   علی باباجانیان
سمت:   مسئول حسابداری
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن مستقیم:   01132208219
تلفن داخلی:   414
انجام فعالیت های حسابداری و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و ارسال به ذیحسابی
کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران واحد مربوطه و تقسیم کار بین آنها و ارئه راهنمایی های لازم به آنها
انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداخت ها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط- بررسی لازم در مورد صورت حساب های تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات مالی
کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف موجود
نظارت بر شناسایی، واریز و ثبت درآمد در سیستم نوین مالی- نظارت بر امور اموال دانشکده و دفاتر اموالی و سیاهه مربوطه و اجرای آن طبق مقررات مربوطه
همکاری با مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه دانشکده
تهیه و تنظیم صورت وضعیت علملکرد اعتبارات سالانه دانشکده و ارائه به دانشگاه
همکاری لازم با واحد حسابرسی دانشگاه و حسابرسان مستقل دانشگاه
انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق مطابق مقررات، آیین نامه ها و معاملات