فهرست

مسئول و کارشناسان واحد کارگزینی

نام و نام خانوادگی:   رحمان قلی زاده
سمت:   مسئول کارگزینی
مدرک تحصیلی:   کاردانی مدیریت اداری
تلفن مستقیم: 01132208227
تلفن داخلی: 448
اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي کشور که از طريق مراجع قانوني به دستگاه ابلاغ مي شود
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوطه
کار با سیستم پرسنلی و نرم افزاری آذرخش جهت صدور احکام کارگزيني از قبيل احکام : انتقال , افزايش حقوق , ارتقاء طبقه ، رتبه و تغيير شغل و عنوان , مرخصي بدون حقوق , انتصابات , خدمت نيمه وقت بانوان ،ماموريت آموزشي, برقراري , کاهش , قطع حق عائله مندي , برقراري , کاهش, افزايش حق اولاد کارکنان و اعضای هیات علمی
رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور ترفیع ، بازنشستگی و ارتقا
شرکت در جلسات مختلف شغلی
صدور گواهی های حقوق، تمام وقتی جغرافیایی، کارانه، غذا به صورت ماهانه
صدور گواهی های مسکن، مسکن تعهدات قانونی هیات علمی بالینی، عیدی
آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه
تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه
پاسخ گویی به مکاتبات اداری پرسنل و واحدها از طریق اتوماسیون اداری
پاسخ به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی
اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی
امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی
انجام امور بازنشستگی کارکنانی که به بازنشستگی نائل می گردند
آموزش مسائل اداری به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص
نام و نام خانوادگی:   طاهره دلیلی
سمت:   کارگزین
مدرک تحصیلی:   کارشناسی
تلفن مستقیم: 01132208227
تلفن داخلی: 448
 
ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار آذرخش
اعلام پایان کار به نیروها پس از هماهنگی با مسئول مافوق
پیگیري نامه هاي ارجاعی از رئیس مافوق
تکمیل و ارجاع لیست نیروها به امور مالی جهت پرداخت کمک هزینه مهدکودك، حق شیر و حق لباس
ارسال گواهی کار ماهانه مربوط به کارکنان مامور در دانشکده
شرکت در جلسات شغلی در صورت نیاز
تهیه پیش نویس و تایپ نامه های اداری از طریق اتوماسیون اداری
پاسخ به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی
نام و نام خانوادگی:   سید سیف الله طاهری
سمت:   کارگزین
مدرک تحصیلی:   کاردانی
تلفن مستقیم: 01132208227
تلفن داخلی: 448
پیگیري نامه هاي ارجاعی از رئیس مافوق
انجام امور مربوط به ورود خروج کارکنان
گرفتن گزارش هر ماهه و یا به نظر مقام مافوق از سیستم ورود و خروج به صورت موردی
اعلام گزارش به مسئول مافوق جهت تهیه لیست اضافه کار و پول غذا به صورت ماهانه
شرکت در جلسات شغلی در صورت نیاز
اعلام مانده مرخصی پرسنل واحدها به طور مجزا بر اساس سیستم تایمکس
تهیه پیش نویس و تایپ نامه های اداری از طریق اتوماسیون اداری
پاسخ به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی
نام و نام خانوادگی:   مجید اردشیر گروی
سمت:   کارگزین
مدرک تحصیلی:   کارشناس حقوق
تلفن مستقیم: 01132208227
تلفن داخلی: 448
ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار آذرخش
انجام امورمربوط به پایان کار کارکنان پس از هماهنگی با مسئول مافوق
پیگیري نامه هاي ارجاعی از رئیس مافوق
پیگیري و ارسال لیست گواهی حقوق کارکنان مامور به دانشکده
شرکت در جلسات شغلی در صورت نیاز
صدور ماموریت و خط سیر کارکنان
تهیه پیش نویس و تایپ نامه های اداری از طریق اتوماسیون اداری
پاسخ به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی
پیگیری و انجام امور رفاهی مربوط به نیروهای شاغل در دانشکده
پیگیری نقل و انتقال کارکنان بین واحدهای دانشگاه
پیگیری ارتقا رتبه و طبقه کارکنان در سامانه مهندسی مشاغل