فهرست

معاونت پژوهشی

نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار، چنان برجسته و انکار ناپذير است که بی شک می توان آن را نيروی محرک توسعه در همه حوزه ها ازجمله علوم پزشکی دانست. بمنظور دستیابی به جامعه‌اي سالم و نیز درمان موثر بيماري‌ها، تحقيقات پزشكي در زمينه‌هاي اپيدميولوژي، تحقيقات پايه و بنيادي در مورد علت و مكانيسم بيماري‌ها و انجام بررسي ها جهت رسیدن به راه‌کارهاي جديد و پیشرفته در درمان بيماري‌ها (روش درمان بيماري‌هاي لاعلاج) امري ضروري است. معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي بابل همسو با سياست‌هاي كلي دانشگاه و وزارت متبوع تمام توان و پتانسیل های موجود خود را در جهت ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان گرامي بكار خواهد گرفت. یکی از مهمترین اهداف این معاونت، حفظ ارتباط دائمي با اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان و كمك گرفتن از نظرات ايشان به منظور حل مشكلات فراروي معاونت پژوهشي دانشكده است.

مدیریت پژوهشي دانشكده پزشکی کماکان به فعاليت خود در جهت تسهيل و تسريع روند تصويب طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دانشجوئي اهتمام ورزیده، اميد است از این طریق موجبات رشد روند پژوهشي اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان را فراهم آورد.