فهرست

آزمون پایان دوره روتیشن کارورزان جراحی

آزمون پایان دوره روتیشن کارورزان جراحی با حضور دانشجویان پزشکی عمومی در 11 ایستگاه در مورخه 26 دی ماه 98 در محل درمانگاه امام حسین برگزار گردید.